• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/tekgozkoyu/?fref=ts


TÜRKLERİN TARİHİ

BİR ÇILGIN TÜRK

1883 yılında Giresun’da doğan Topal Osman’ın ailesi Çepni kökenliydi.  Osmanlı tahrir defterlerinde Giresun “Oğuz-Üçokların Çepni Türkleriyle meskûn Giresun” olarak geçerdi. “Çepni” kelimesi Atak, düşmanla savaşan mert, yiğit, asi, cesur anlamında kullanılmıştır. Çepni boyunun özelliği “Nerede düşman görse orda savaşır” olarak anlatılmaktadır. Kaşgarlı Mahmut’un gözüpek mert savaşçılar olarak tanımladığı Çepniler’in Anadolu’nun fethinde ve Türkleştirilmesinde önemli rol oynadıkları, Hacı bektaş-ı Veli’nin ilk müritlerinden oldukları, Şah İsmail’in muhafız birliğini oluşturdukları, Babai isyanlarında başı çektikleri bilinir. Rumeli, Ege ve Akdeniz çepnilerinin çoğu Alevi, Karadeniz Çepnileri ise sünnidir. Karadeniz Çepnilerinin çoğunun sonradan sünnileştiği ileri sürülür. 

Osman Ağa’nın babası ticaretle uğraşmaktadır. Balkan Savaşında babasının 54 altın askerlik bedelini ödemesine rağmen Osman Ağa bunu kabullenemez ve gönüllü birlik oluşturarak savaşa katılır. Savaştaki başarılarıyla binbaşı rütbesine yükselir. Çatalca önlerine dayanan Bulgarların attığı bir gülle yanıbaşında patlar ve sağ dizi parçalanır. Bacağının kesilme tehlikesi karşısında şarapnel parçalarının temizlenmesi için uyutulmadan, uyuşturulmadan canlı canlı ameliyat olur. Doktorların raporuyla Gazi ünvanıyla savaştan çekilir. Ve o günden itibaren Topal lakabıyla anılır.

1.Dünya Savaşı patlak verip Giresun’a seferberlik emri geldiğinde Topal Osman  duramaz. Gönüllü toplamaya başlar. Topladığı gönüllü sayısıyla yetinmeyip Trabzon Hapishanesini basarak mahkumlara kapıları açar ve onlardan da katıp 250 civarında askeri birliği ile Doğu Cephesine katılırlar. Ruslara karşı gerilla yöntemiyle savaşır ve düşmana önemli zayiatlar verirler. Topal Osman’ı ele aldığı yazısında Ayşe Hür, Doğu cephesinden ayrılışını Arif Cemil gibi yazıları ciddiye alınmayacak birinin kitabını kaynak göstererek asker kaçaklığı olarak adlandırır. Her iki savaşa da gönüllü olarak katılmış bir asker için haksız bir ithamdır bu. Bu ve başka ithamlardaki amaç, asıl eleştirilerine güç sağlayacak etkileyici yaftalamalar oluşturmak ve okuyucunun zihninde kötü adam imajı yaratmaktır. Objektiflik, eleştirilecek yerde eleştirmeyi, takdir edilecek yerde övmeyi, hatalarını da başarılarını da, kahramanlığını da, zalimliğini de olduğu gibi aktarmayı gerektirir. Topal Osman’ın Doğu cephesinden ayrılışının sebebi yakalandığı tifo nedeniyle çürüğe ayrılmasıdır.

Bu sıra Rusya’da 1917 Ekim devrimi olduğundan Ruslar geri çekilmeye başlamıştır ama Topal Osman’ın gönüllü gerilla birlikleri bu çekilme sırasında da Rus ordusuna önemli kayıplar vermiştir. Burada belirtmek gerekir ki; Bolşevik Devrimi Milli Mücadele için bir mucize gibi olmuştur. Eğer Rusya’da devrim olmasaydı işgalci ülkelerden biri de Rusya olacaktı. Tersine düşman yerine dost kazanıldı ve destek alındı. Rus işgali sırasında daha önce Osmanlı hükümetleri tarafından yerlerinden sürülen ve bir kısmı Rusya’ya geçen Rumlar geri gelmeye başlamışlar ve Rum çeteleri Samsun, Merzifon, Amasya bölgelerinde örgütlenmeye devam etmişlerdi. Hatta kasım ayı içinde Merzifon yöresindeki bazı Türk köylerini yağmalamışlardı. Hamdi adlı bir teğmenin askerleriyle dağa çıkması ve Türk köylülerini örgütlemeye başlaması üzerine İtilaf Devletleri, İstanbul’daki hükümeti, durumu kontrol etmemekle, dolayısıyla Mütareke’yi ihlal etmekle suçlayacaktı. Bu suçlama bölgeye bir müfettiş isteğine dönüşecek ve Mustafa Kemal’e Anadolu yolunu açacaktı.

Topal Osman, memleketine döndüğünde Karadeniz’de Rum çeteleri azmıştı. Osmanlı’nın yenik ilan edilip Mondros Mütarekesinin imzalanmasından sonra Rum çetelerin Pontus hayalleri daha da alevlendi ve saldırıları arttı. Topal Osman bu sırada Giresun’a belediye başkanı seçildi. Kabadayı ve mangal yürekli yapısıyla Topal Osman bu gelişmelere kayıtsız kalamazdı. Sinop’tan Batum’a kadar olan bölgede Pontus egemenliği oluşturmak isteyen  Rum çetelerin önündeki tek engel Giresun’du ve oraya yoğunlaştılar. Ancak Topal Osman’ın mukavemetiyle karşılaştılar. Topal Osman onların anlayacağı dilden eylemlerle ve her eylemlerine misliyle karşılık vererek çetelerin belini kırdı. Rum ve Ermenilerin şikayeti üzerine Ermeni tehcirinde suç işlediği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıktı. Bunun üzerine Şebinkarahisar bölgesine çekildi . Kısa zaman içinde sert girişimleriyle bu şikayeti geri aldırtmayı başarmış ve padişah Vahdettin tarafından hakkındaki tutuklama kararı kaldırılmıştı.

8 Mayıs 1919’da bir Yunan gemisinin Kızılhaç heyetini Giresun’a getirmesiyle Taşkışla’ya önce Kızılhaç bayrağı, ardından da Pontus bayrağı çekilir. Topal Osman ve adamları bir operasyon ile bayrağı indirip yerine Türk Bayrağını dikerler. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali üzerine de Giresun’da büyük bir miting tertipleyerek işgali protesto ederler. Artık Topal Osman Anadolu’nun Karadeniz’den duyulan sesi olmuştur.

Falih Rıfkı Atay’a göre Topal Osman basılan her Türk evine karşı üç Rum evini basmak, mezarını kendine kazdırıp diri diri adam gömmek, vapur kazanlarında kömür yerine canlı adam yakmak gibi zulüm ve işkencelerle bölgeyi Rumlardan tamamen temizlemişti. Bu yazılanlar aşırı abartılı da olsa Topal Osman’ın Rum çetelere karşı çok acımasız davrandığını göstermektedir. Dr. Rıza Nur, Topal Osman’a “Rum köylerinde taş üstünde taş bırakma” dediğini onun da “Öyle yapıyorum ama kiliseleri ve iyi binaları lazım olur diye saklıyorum” karşılığını verdiği iddia eder. Rıza Nur’un “Onları da yık, hatta taşlarını uzaklara yolla, dağıt. Ne olur ne olmaz, bir daha burada kilise vardı diyemesinler’ demesi üzerine Topal Osman “Sahi öyle yapalım. Bu kadar akıl edemedim” demiştir.

Yunanlı bazı araştırmacılar, 1914-1923 arasında 300 bin Pontuslu Rum’un öldürüldüğünü öne sürer. Tabi ciddiye alınacak bir iddia değildir. Rum tarihçi Stefanos Yerasimos ise hesaplamalarının Rum kaybının 65-70 bin rakamını verdiğini söyler. Bu hesaplamalara Rusya’ya göç eden Rumları katıp katmadığını bilemiyoruz. Genelkurmay rakamlarına göre aynı dönemde Rum çeteciler tarafından öldürülen Türk sayısı 1.817 olduğuna ve Topal Osman bire karşı üç misli karşılık verdiğine göre Rum kayıplarının 5-6 bin civarında olması gerekir. Soykırım-katliam iddiacılarının rakamları 10 misli yükselterek insanlar izerinde daha fazla etki yaratma niyetlerini bilmekteyiz. Bu abartılı rakamları Ermeni tehcirinde ve Dersim isyanında da görmekteyiz. Tehcirdeki 150 bini 1,5 milyar , Dersim’deki 9 bini 90 bin yapmışlardır. Sayı küçük de olsa, önemli olan masum insanların katledilmesi, canından-malından-evinden-yurdundan edilmesidir. Bunu yapan Rum Vasil de olsa, Türk Osman da olsa eleştirilmesi, lanetlenmesi gereken insanlık dışı bir olaydır. Tabi asıl gerçekleri ve sorumluları da ortaya koyarak. Aynı Ermeniler gibi acı bir fatura ödeyen Pontus Rumlarının uğradığı felaketin asıl suçlusu kendi içlerinden çıkan çeteler ve onları kışkırtan emperyalistlerdir. Katledilen Rumların Megalo idea ve Pontus milliyetçilik ideolojisinin cazibesine kapılan, karşısındakinin gücünü küçümseyen buna karşılık kendi gücünü ve emperyalistlerin desteği abartan hayalperest çete liderlerinin kurbanları olduğu açıkça ortadadır. Onların ulusalcılıkları, milliyetçiliklerini eleştirmeyenler, işgalcilere ve isyancılara karşı  savunma yapanların ulusalcılıklarını sorgulamakta iki yüzlü siyaset izlemektedirler. Bu noktada “Hırsızın hiç mi suçu yok?” sorusu gibi “Topal Osman’ın hiç mi suçu yok?”sorusu sorulabilir. Elbette var ama öncelikle Topal Osman’ları yaratanlara bakmak gerekir.

Tarih 29 Mayıs 1919’u gösterdiğinde Samsun Havza’da davet üzerine Mustafa Kemal’le görüşür ve ona büyük bir güven duyar. Aslında İngilizlerin isteği ve Saray’ın emri üzerine Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkınca yapacağı işler arasında Topal Osman’ı ve çetesini yakalayıp etkisiz hale getirmesi de vardır. Ama Mustafa Kemal Rum ve Ermeni çetelerine karşı verdiği mücadeleden dolayı Topal Osman’ı takdir eder. Mustafa Kemal özetle şöyle der:
“- Görüyorum ki, vatansever duygular taşımaya gençliğinde başlamışsın. Senin bugünkü yolun, o günkü açtığın çığırdan gelmektedir. Memleket kurtuluncaya kadar, içinde bir tek dış ve iç düşman kalmayıncaya kadar çarpışmak zorundayız. Sen, Karadeniz köy ve şehirlerini koruyacaksın. Çetin derme çatma bir kuvvet olmaktan çıkaracaksın. Bir alay teşkil edeceksin. Bu alayın kumandanı olacaksın. Sana genç ve atak subaylar vereceğiz. Pontusçular hangi usulleri kullanıyorsa, siz de o usulleri çekinmeden kullanın. Vatanı kurtarmakta bu son şansımızdır. Bu mücadeleyi kaybedecek olursak, tarihten siliniriz”
“- Pontus belasının temizlenmesini tamamıyla senin tecrübeli ellerine bırakıyorum.
Giresun Beldesi seni destekliyor hiç durma teşkilatını yap. Git reislik makamına otur. Şehir bir fiil senin ve adamlarının işgalinde bulunsun. Sen kaçıp dağa çekileceğine Pontuscular ve Rumlar kaçsın. Onlar bir kere kanunsuz yola adım atar göründüler mi zamanla hepsini temizleriz” der. Artık Topal Osman Mustafa Kemal’den aldığı talimatlarla hareket edecek ve daha özgüvenli olacaktır.

Nitekim Erzurum Kongresinde Mustafa Kemal’e muhalif olan Trabzon ve Giresun temsilcilerinin kongredeki olumsuz tavırlarını haber almış ve onlara karşı tutumunu değiştirmişti. Bu muhaliflerin Milli Mücadele hareketini eleştirmeleri üzerine bunlara cephe almış ve şehirde barındırmamıştı.

Mart 1921’de Koçgiri ayaklanması çıkınca kendisinden yardım istenir. 47. Gönüllü alayının başında isyanın bastırılmasında tahmin edileceği gibi başroldedir. Giresunlular ve Topal Osman artık Milli Mücadelenin en güvenilir savaşçılarıdır. Kazım karabekir, Kars için gerekli 900 kişilik askeri gücü de Topal Osman’dan sağlar. Meclis’in ve Mustafa Kemal’in de bir muhafız birliğine ihtiyacı vardır ve bu birlik de Giresunlulardan sağlanır. Ancak Karabekir, Topal Osman bölgeden uzaklaştığı takdirde Rumların yeniden azacağını bildirdiğinden ilk giden birlikte yer almayıp daha sonra Ankara’ya gelir. TBMM de muhafız kıtası bulundurma geleneği Topal Osman ve Giresunlu hemşerilerileriyle başlamış ve o günden bu bu yana devam etmektedir.

Topal Osman ve adamlarının en büyük başarısı Sakarya Savaşındadır. Savaşın kazanılması onların sayesinde olmuştur. Mustafa Kemal savaşın kritik sürecini şöyle anlatır:

“Sakarya Muhaberesi sıralarında, cephemizin bir tarafında gedik açan düşmanın gediği genişletmekte ve ilerlemekte olduğunu bildirdiler. Derhal yedekte bulunan kuvvetlerimizden yeterli miktarda imdat gönderilmesini ve süngü hücumu ile düşmanı eski mevzilerine tard etmelerini emrettim. Fakat aldığım cevap: “İhtiyatla kuvvetimiz kalmadı, hepsi mevzilerde çarpışıyor. Yalnız Giresunlu Topal Osman Ağa’nın askerleri vardır.” oldu. Tekrar verdiğim emirde: “Kim olursa olsun, süngü hücumu yapacaklardır.” dedim. Cevap verdiler: “Bunların süngüsü yoktur”.

Osman Ağa’nın Karadenizli gönüllüleri milli kıyafetleri ile gelmişlerdi. Süngüleri yoktu. Süngü yerine bellerinde eğri bıçaklar vardı. Hatırıma derhal o Karadeniz bıçakları geldi. Hemen: ‘Osman Ağa’nın askerleri bellerindeki bıçaklarla düşman üzerine atılıp, eski mevzilerine tard edeceklerdir’ emrini verdim.”

Eğri bıçaklarıyla düşmana saldıran bu yiğit çocuklar Yunanlıları püskürtmeye muvaffak oldular. Fakat çok büyük kayıp verdiler.

Mustafa Kemal’in bahsettiği bu muharebede 42. Alay’dan H.Avni Alpaslan Bey dahil çocuğu şehit düşmüş, sadece 84 kişi sağ kalmıştır. 47. Alay’dan ise, 285 kişi sağ kalabilmiştir.

Sakarya Meydan Muharebesinin Milis Binbaşısı olan Topal Osman Ağa Zafer’den sonra TBMM tarafından Yarbay rütbesi ve İstiklal Madalyası ile taltif edilir.

Mustafa Kemal’in Afyon ziyaretinde  “Afyonkarahisar’da ve Dumlupınar’da sizin Uşaklar da vardı!”sözleri  Giresun’luların Milli Mücadele’deki yeri ve önemini vurgular.  Giresun’un düşmanı görmeyen yegane şehir oluşunda Topal Osman’ın ve gönüllü gerilla birliklerinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

ALİ ŞÜKRÜ OLAYI

Bahriye mezunu Ali Şükrü Bey yüzbaşılığı sırasında tayin edildiği göreve itiraz edip üstlerine karşı seviyesizce konuşunca askerlikten emekli edilmiş ve siyasete atılmıştı. Oldukça geçimsiz ve inatçı bir mizaca sahipti. Meclise Trabzon mebusu olarak seçilmişti. Açılışından itibaren mecliste olumsuz muhalif tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Gerici fikirlere sahip bir dinciydi. Said Nursi taraftarı olup kitapları kendi matbaasında basılırdı. Mustafa Kemal’e karşı her fırsatta mecliste problem çıkarıyor, meclis çalışmalarını engellemek için yandaşlarıyla birlikte yoğun çaba sarfediyordu.  Kronik hale gelen Mustafa Kemal karşıtlığıyla kürsüde konuştuğu sırada sürekli laf atarak tartışma yaratırdı. Mecliste kavga eksik olmuyordu. Son olarak Lozan görüşmeleri hakkında ileri geri konuşuyor kanla kazanılan savaşın masada satıldığı suçlamalarında bulunuyordu.  Bu konudaki sıkı bir tartışma birbirlerinin üzerine yürümeye kadar varmıştı.

27 Mart 1923 tarihi akşamı Ali Şükrü Bey ortadan kaybolur. Ali Şükrü bey, üç günden beri eve gelmemiştir. Soruşturmuşlar, aramışlar, bulamamışlardır.
Edindikleri bilgiye göre, en son Karaoğlan çarşısında Kuyulu kahvede nargile içerken Topal Osman’nın adamlarından Muhafız Bölüğü kumandanı Mustafa Kaptan’ın yanına geldiği ve beraber kalkıp gittikleri ama başka da hiçbir haber alınmadığı yönündedir.
Dönemin başbakanı Rauf Orbay devamını şöyle anlatıyor:

“Şevket Bey’e otur dedim. Ve derhal gereken emirleri vererek aratmaya başladım. Aynı zamanda Osman Ağa’nın adamıyla kahveden gittiğinden bu ağayı da aratıyordum. Fakat Ali Şükrü Bey gibi, o da meydanda yoktu.

Devamlı aramalar sonunda Çankaya yolundan geçen araba ekibine bağlı jandarmaların, ana yoldan ayrılan araba izlerini tarlada sürdürmeleri sırasında yeni kazılmış bir çukurda Ali Şükrü Bey’in ölüsüne rastlanır. Ölünün avucundaki, sımsıkı tutulmuş bir sandalye hasırı parçasının da Topal Osman’ın evinde bulunan kırık sandalyeye ait olduğu tespit edilince, ele sağlam bir ipucu geçirilmiş oldu. Yakalanan Osman Ağa’nın adamı Mustafa Kaptan da Ali Şükrü Bey’i kendisinin Topal Osman’ın evine götürdüğünü söyledi. Ali Şükrü Bey’i orada ayakta duran Osman Ağa’nın karşısına oturtmuşlar. Ve verdikleri kahveyi içerken birdenbire üzerine atılarak boğmuşlar. Mustafa Kaptan’ın bu itirafı ile olay tamamen aydınlanmıştı. Bu haberi akşamüzeri meclisteki odamda çalışırken getirdiler.”

Bu ifadelerin sahibi Rauf Orbay’ın İttihatçı ve meclisteki Mustafa Kemal muhaliflerinin lideri olduğunu ve İzmir suikasti davasından 10 yıla mahkum olduğunu belirtelim.

Elde edilen bulgular, şüphelerin Osman Ağa üzerine yoğunlaşmasına sebep olur. Atatürk Topal osman’ı çok sevmesine rağmen, “Adalet neyi emrediyorsa gereği yapılsın” diye tavır koyunca, Topal Osman’ın adamlarından kurulu Muhafız Birliği lağvedilir. İsmail Hakkı Tekçe komutasındaki yeni muhafız birliği ile Mustafa Kemal’e karşı isyan çıktığı zannına kapılan Topal Osman’ın adamları arasında 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece sabaha kadar süren bir çatışma çıkar.  Topal Osman öldürülür. Başı da gövdesinden ayrılarak alelacele gömülür. Hakkında idam kararı olduğundan ertesi gün cesedi mezardan çıkarılarak, ayaklarından asılmak suretiyle meclis önünde teşhir edilir. Daha sonra cenazesi Giresun’a gönderilir ve büyük bir cenaze merasimiyle Giresun Kalesi’nin kuzey yamacındaki Kurban Dede Türbesi’nin yanına defnedilir.
İki yıl sonra Atatürk’ün emriyle kalenin en yüksek yerine anıt mezar yaptırılarak1925 yılında na’şı buraya naklettirilir.

Ali Şükrü Bey cinayeti üzerinde soru işaretleri giderilememiş olup hala bir tartışma konusudur.

Atatürk karşıtları, Ali Şükrü Bey’in öldürülmesi emrini Mustafa Kemal’in vermiş olabileceğini iddia ederler. Bu iddia, aynı Mustafa Suphi ve 14 yoldaşının katlinin Mustafa Kemal’in emriyle yapıldığı iftirası gibi dayanaktan yoksundur. Bunlara gore Atatürk sözde bir taşla iki kuş vurmuş, hem Ali Kemal belasından hem de Topal osman yükünden kurtulmuştur. Mustafa Kemal’in yapısı bu tür tertiplere uygun olmadığı gibi, muhaliflerinden kurtulmayı da onları öldürtmek suretiyle düşünecek kadar dar kafalı değildi. Böyle bir yapıya sahip olsa bile cinayetin ortaya çıkarılması halinde Topal Osman’ı konuşmadan ortadan kaldırabilme riskini asla göze almazdı.

Topal Osman’ın Milli Mücadeledeki kahramanlıklarından dolayı herkes tarafından takdir edilmesi onu şımartmış mıydı? Acaba meclisin hesabının kendisinden sorulduğu havasında mıydı? Ali Şükrü Bey’in olumsuz muhalefeti ve meclisi karıştırması Topal Osman’ın durumdan vazife çıkarmasına mı sebep olmuştu?

Ali Şükrü Bey ne kadar olumsuz muhalefet yaparsa yapsın, ne kadar yanlış fikirlere sahip olursa olsun bu onun cezalandırılmasını hele hele öldürülmesini asla gerektirmezdi. Bu tür cinayet ve suikastler fanatik İttihatçı kafasının ürünleri olabilirdi ancak. Ama neden ve nasıl?

Üzerinde durulması gereken asıl nokta; Ali Şükrü bey’i gerçekten Topal Osman’ın mı öldürdüğüdür. Nitekim, devletin resmi belgelerinde “Ali Şükrü Bey’i öldürdüğü zannedilen Osman Ağa…” ifadesi kullanılmaktadır. Ali Şükrü Bey’in cesedinin sanki kolayca bulunması için kolu dışarda olacak şekilde basit bir çukura gömülmüş olması ilginçtir. Avucunda sıkıca tuttuğu hasır parçaları da. Topal Osman’ın çatışma günü Mustafa kemal’le görüşme isteğinin geri çevrilmiş olması, bunun üzerine adamlarıyla Çankaya’yı basması ama Mustafa Kemal orada olmadığı için görüşememesi de ayrı bir soru işaretidir. Çankaya’nın bir baskın olmadığı, Mustafa Kemal’e karşı bir saldırı olduğunu sandıkları için onu kurtarmak amacıyla Çankaya’ya girdikleri Topal Osman’ın adamlarından Haliloğlu Rasim tarafından aktarılır. Olay günü Mustafa Kemal’in çarşaf giyerek Çankaya’dan kaçtığı iddiası ise kanıtlanamamıştır. Kaldı ki doğru olsa bile güvenlik açısından bu yola başvurulması gayet normaldir.

Cinayetin Mustafa Kemal’e ya da Topal osman’a karşı bir komplo olduğu iddiaları da tartışılan varsayımlar arasındadır ki cesedin kolayca bulunması bu iddiayı güçlendirmektedir. En güçlü bilgi olan Topal Osman’ın adamı olduğu iddia edilen Mustafa Kaptan’ın ifadesiydi ki acaba gerçekten Topal Osman’ın adamı mıydı? Ya da gerçekten bu ifade onun muydu? Öyleyse cinayete karışmasına rağmen neden serbest bırakılmıştı? Ayrıca Topal Osman’ın yaralı olarak yakalanmasına rağmen İsmail Hakkı Tekçe tarafından başına ateş edilerek öldürülmüş olması da normal değildir. Topal Osman’ın yaralı haldeyken Hakkı Tekçe’ye ateş ettiği, bunun üzerine Hakkı Tekçe’nin Topal Osman’ı vurduğu açıklaması ne derece doğrudur?

Ali Şükrü Bey’in cesedi incelendiğinde başında derin bir bıçak yarası varken, Topal osman’ın cinayetin işlendiği iddia edilen odasında neden kan lekesi yoktur da kahve lekesi vardır? Kan lekesini temizlemiş olsalar, kahve lekesi de temizlenmiş olmaz mıydı?

İsmail Hakkı Tekçe’nin sıkı bir İttihatçı olması, Mustafa Suphi’lerin katili Yahya Kahya’yı öldürtmesi, Ali Şükrü Bey’in İttihatçı düşmanı oluşu, Kahya Yahya’nın öldürülmesi meselesini mecliste soruşturmaya açtırması ve Topal osman’ın Milli Mücadele sırasında İttihatçıların lideri Enver Paşa’nın Anadolu’ya girmesini engellemesi soru işaretlerini arttırmaktadır. İsmail Hakkı Tekçe’nin uzun yıllar sonra Yahya Kahya’yı kendisinin öldürdüğünü itiraf etmiş olması da Ali Şükrü Bey cinayetinde dikkatleri üzerine çekmektedir.  İttihatçı çetenin en azılısı olan Ziya Hurşit de bu şüpheli grubun içindedir. Mustafa Kemal’i meclis çatısına açtığı delikten vurmayı bile planlayan Ziya Hurşit, İzmir suikastinin baş aktörlerindendir ve idam edilenler arasındadır.

Keşke Topal Osman yaralı olarak yakalanmış olsaydı ve adil bir yargılama ile İsmail Hakkı, Ziya Hurşit gibi diğer şüpheliler de sorgulanarak  dava aydınlanmış olsaydı…

Belki de bir çılgın Türk’ü, Milli Mücadelenin gerçek bir kahramanını mebus katili olarak anmazdık.

Son olarak şu söylenebilir: Siyaset, kahramanları katil, yurtseverleri hain durumuna getirebilir. Yurtsever Kuvayi Milliyeci Çerkes Ethem’i hain yapan siyaset, kahraman Kuvayi Milliyeci Topal Osman’ı da katil yapmıştır.

Serdar Kaangil

Kaynakça:

Kutsal İsyan 2. cilt, Hasan İzzettin Dinamo

Milli Kurtuluş Tarihi 3.cilt, Doğan Avcıoğlu

Topal Osman Olayı, Cemal Şener

Tek Adam, Şevket Süreyya Aydemir
0 Yorum - Yorum Yaz

Çavuşlu Tarihi    20.11.2016

TÜRKLERİN TARİHİ

 

 
0 Yorum - Yorum Yaz